1. Målet är att våra skyltsystem skall göra det lätt för besökare att hitta och uppleva områdets starka identitet. Man skall finna orienterande information inom synhåll i form av skyltar i en tydlig hierarki. Genom konsekvens i uttryck och formspråk uppnår vi en tydlighet från avsändaren.
  2. Vår specialinriktning är att lyfta fram varumärken i park och stad. 

  3. Vi har stor kunskap om design, teknik och dramaturgi. 

  4. Företaget kan hantera och genomföra såväl små som stora projekt.

 
  1. Genuina skyltar med gjutna detaljer

 

Kungl Djurgården

Stockholms stad

Vaxholms stad

Danderyds kommun